注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

孤芳自赏

生活中真正的快乐来自于内心的富足!自造福田,自得福缘!

 
 
 

日志

 
 

中国汉字听写词汇(复赛第三场)  

2014-02-18 22:43:35|  分类: 中国文化娱乐赛 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

第3期

复赛第三场
轮数 顺序 词语 汉语拼音 选手书写情况
首播时间:201381620:00;主考官:郭志坚晋级者:广东省惠州市第一中学(广东队)
普通
1
pāng tuó
2
yāo niè
3
Jiā Líng Jiāng
4
chuāng jiā
5
mù ǎi
6
bēi pán láng jí
7
shī zhěn
×
8
ráo shù
9
chóu chàng
10
pán huán
11
céng luán dié zhàng
12
fàn chóu
×
13
zá huì
14
chán tuì
15
yū jī
16
zā fá zi
17
zhuāng biǎo
18
zhōng liú dǐ zhù
19
qiáo chǔ
20
yú jìn
21
yí dòu cóng shēng
22
bìng chú
×
23
shā shǒu jiǎn
24
yǎn shǔ
25
lǎ ma
26
guì yú
27
zhě shí
28
Zī Bó
×
29
ā zā
30
fèng wéi guī niè
31
xī fèi bìng
×
32
zì cán xíng huì
×
33
chóng zhì
34
wū jiù
35
lún gǔ
×
36
měi kuàng yù xià
37
Qú Táng Xiá
38
qiú yú
×
39
jǔ jǔ dú xíng
40
níng xīn ér
×(湖北队)
41
jiàng hu
42
liè qie
43
Wēn Tíng Yún
×
44
qióng bīng dú wǔ
×
45
gā mǎ dāo
46
pēn tì
×
47
huò xiāng
×
48
qiú jìng
49
jū xīn pǒ cè
50
guǎ cèng
51
hēi qū qū
52
shāng què
53
zòng héng bǎi hé
54
bái è jì
55
sāo sī
56
Chú Zhōu
57
kǎo fū
×
58
mèng yǎn
59
mù xu
60
nòng zhāng zhī xǐ
61
dǐng lǐ mó bài
62
yīn mái
63
Guó Guó Fū Ren
×
64
lì bīng mò mǎ
65
Yuè Lù Shū Yuàn
×
66
jiā yē qín
67
Suí Yáng Dì
68
cù jū
×(青海队)
69
yì yì shēng huī
×
70
jiàng zuǐ
P1
71
wǎi jiǎo
×(山西队)
72
户枢不蠹(注)
hù shū bù dù
√(广东队)
注:“户枢不蠹”书写正确者为广东队的罗弋洋。
  评论这张
 
阅读(20)| 评论(0)
推荐

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018