注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

孤芳自赏

生活中真正的快乐来自于内心的富足!自造福田,自得福缘!

 
 
 

日志

 
 

中国汉字听写词汇(复赛第四场)  

2014-02-18 22:47:39|  分类: 中国文化娱乐赛 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

第4期

复赛第四场
轮数 顺序 词语 汉语拼音 选手书写情况
首播时间:2013年8月23日20:00;主考官:梁艳;晋级者:安徽省合肥市第五十中学(安徽队)
普通
1
niǔ nie
×
2
pú shàn
3
qián kūn
4
àn tú suǒ jì
5
shān qíng
6
tuī xiè
7
yǎn huā liáo luàn
×
8
diàn fàn bāo
×
9
guā gé
10
tán huā yī xiàn
11
cì shēng lín
12
gān hé
13
zhì nèn
14
zǐ tán
15
yuàn tiān yóu rén
16
dā dàng
17
shǒu liú dàn
18
cáo yùn
19
chàn chan wēi wēi
20
gè yá
21
rì ěr
22
gǎn miàn zhàng
23
liào tiāo zi
×
24
yuān wěi huā
25
xī gǔ
26
dēng xīn róng
27
hóng xī
×
28
mó dāo huò huò
29
xún má zhěn
30
mí hóu
31
wàn mǎ qí yīn
32
shī zi
33
shǐ liàng
×
34
zī zhòng
35
měi lún měi huàn
36
suō biāo
×
37
qì yǔ xuān áng
38
gā bēng cuì
39
zào jiá
40
chè zhǒu
×
41
xuān hè
×
42
luō hǔ xū
43
huáng dǎn
44
pú yù
45
huàn yǎng
46
tàn jū gǎn jūn
×
47
zōng máo
48
jǐn gū zhòu
49
niè bì
50
gān guō
51
lí huá
×
52
qǔ chǐ
53
zhěng chì
54
suí jìng
55
cháo jìn
56
guǐ jué
×
57
zhū yú
58
chǐ huò
59
táo xūn
×(宁夏队)
60
jiū jiū wǔ fū
61
bǐng wán
×
62
Xiāng Fán
63
qiǔ shì
64
zhuāng lián
65
jiàn zú
66
miàn shì
×(北京队)
P1
67
jì yú
68
jiàn yuè
P2
69
yōu yōu lù míng
70
tí hú guàn dǐng
P3
71
chēng zi
72
shù xiū
×
P4
73
Yùn Chéng
×(福建队)
74
踆乌(注)
cūn wū
√(安徽队)
注:“踆乌”书写正确者为安徽队的汪昕怡。
  评论这张
 
阅读(18)| 评论(0)
推荐

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018